Kaikkien vaalit -vaalipaneeli Helsingissä

Kaikkien vaalit -paneeli Helsingissä 25.3.2105
Kaikkien vaalit -paneeli Helsingissä 25.3.2105

Arvoisat ystävät,

Tänään olemme kokoontuneet vaihtamaan sanoja ja mielipiteitä suunnasta, johon haluamme Suomen kulkevan. Monihelissa olemme useamman vuoden tehneet työtä yhteisöjemme poliittisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen aktivoinnin puolesta. Uskomme aktivoitumisen lisääntyvän lisäämällä tietoisuutta kohderyhmien tarpeita huomioiden. Erityisesti iCount-projektin, johon myös tämä ja toistakymmentä muuta vaalipaneelia ympäri Suomea kuuluvat, puitteissa tavoittelemme vaikuttamiskanavien nostamista pinnalle ja äänestysaktiivisuuden lisäämistä. Teemme laajasti yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa. Tämän tilaisuuden järjestelyissä ovat mukana Etno, Oikeusministeriö ja iso joukko paikallisia toimijoita. Tarjoamme resursseja ja asiantuntemustamme jäsenjärjestöjen, julkishallinnon ja muiden sidosryhmien käyttöön monikulttuurisuuden edistämiseksi Suomessa. Kaikkien vaalit -tilaisuuksien avulla pyrimme aktivoimaan uusia kansalaisia ja saamaan Suomen vaalit, vaalijärjestelmä ja poliittiset kysymykset myös niille ihmisille, joilla ei ole vielä äänioikeutta.

Keskustelu monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta tuntuu olevan kestosuosikki vaalista toiseen. Terve poliittinen keskustelu ja rakentava kritiikki ovat tervetulleita. Keskustelemalla ja varhaisessa vaiheessa ongelmiin puuttumalla voimme selvitä haasteiden yli. Puoluekantaan katsomatta meidän on yhdessä mietittävä keinoja kehittää monikulttuurista yhteiskuntaa ja varmistettava, että kotoutuminen saadaan onnistumaan. Meillä on aivan liikaa surullisia tapauksia ihmisistä, jotka ovat pudonneet pois yhteiskunnan rattailta. Julkisessa keskustelussa puhutaan usein köyhyysrajan alapuolelle pudonneista ihmisistä, syrjäytyneistä nuorista, yhteiskunnan ulkopuolelle vetäytyneistä maahanmuuttajista ja muunlaisista eriarvoistumisista, ja siitä miten kalliiksi nämä ihmiset käyvät veronmaksajille. Huoli on perusteltu, kunhan muistetaan, että suurin osa näistä tapauksista eivät ole ihmisten omia valintoja, vaan koko yhteiskunnan on tarvetta katsoa peiliin. Syrjäytynyt henkilö maksaa aina kalliimman hinnan; epäonnistuneen elämänsä. Epäonnistuminen ei ole kenellekään tietoinen valinta.

Maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa osa puolueista ja ehdokkaista sortuvat jopa ylilyönteihin. Ääntenkalastelu vastakkaisasettelua ruokkimalla ei vie asioita eteenpäin. Rajojen sulkeminen, ihmisten valikointi värin, iän, sukupuolen, etnisen tai uskonnollisen taustan perusteella ja ajatukset maahanmuuttajien pakkosiirrosta pohjoiseen tai Ahvenanmaalle eivät kuulu 2000-luvulle. Koko Eurooppaa ravistuttaneen talouskriisin seurauksena olemme aivan uusien haasteiden edessä. Ongelmat tuntuvat kaikkien kansalaisten arjessa. Näiden ongelmien sysääminen maahanmuuttajien niskoille ei ole oikeutettua. Suomen etujen nimissä meidän kaikkien on kannettava vastuuta ja oltava rakentavia.

Muistakaamme, että muualta Suomeen muuttavat ovat myös ihmisiä, joilla on tunteita. Heillä on yllin kyllin haasteita sopeutua uuteen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajan on opittava kieltä, tunnettava maan kirjoittamattomia sääntöjä, tutustuttava uuteen toimintaympäristöön, haettava uusia verkostoja, löydettävä työtä tai opiskelupaikkaa, kasvatettava lapsiaan kahden kulttuurin välissä ja elettävä moitteetonta elämää. Kaikesta tästä ei voi selvitä päivässä, eikä yksin. Yhteiskunnan tuki kotoutumisprosessissa on aivan välttämätön. Maahanmuuttajien enemmistö onkin julkishallinnon tuen turvin löytänyt uuden elämän Suomessa ja on päässyt vaiheeseen, jossa pystyy antamaan takaisin yhteiskunnalle. Monissa palvelualoissa oltaisiin jo nyt pulassa ilman maahanmuuttajia. On selvää, että kotoutuminen ei ole täysin onnistunut. Maahanmuuttajien suuri työttömyysaste, kielikurssien niukka tarjonta, alueellinen eriytyminen, kulttuurien väliset konfliktit, maahanmuuttajanuorten haasteet jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen tai esimerkiksi nuorten lähtö Isisin terroristileireille ja monet muut kysymykset edellyttävät merkittävä panostusta yhteiskunnalta maahanmuuttajayhteisöjen ja kolmannen sektorin roolia unohtamatta.

Viimeisen 25 vuoden aikana Suomi on ottanut perustellusti kansainvälistymisen kehityssuunnaksi. Se on osittain ollut tietoinen valinta, mutta siihen ovat vaikuttaneet myös toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Entisen Neuvostoliiton romahtaminen, tarve tiivistää suhteita pohjoismaihin ja muuhun Eurooppaan, yleismaailmallinen trendi ottaa vastuuta globaaleista kysymyksistä, joihin myös ihmisoikeudet, siirtolaisuus ja pakolaiskysymykset kuuluvat, työn luonteen muuttuminen ja uudet työvoimapoliittiset haasteet ja monet muut haasteet ovat vaikuttaneet Suomen suunnan valintaan. Elämme yksinkertaisesti aikakautta, jolloin Suomi ei voi pärjätä ilman maahanmuuttajia. Suomi on monikulttuurinen nyt ja yhä monikulttuurisempi tulevaisuudessa.

Päätän tilaisuutemme avauspuheenvuoron toivottaen kaikkea hyvää monikulttuuriselle Suomelle. Ottakaamme vastuuta omien yhteisöjemme ja koko Suomen puolesta rakentaaksemme hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa ihminen on aina etusijalla.

Toivotan onnea ja voimia kaikille ehdokkaille.
Tervetuloa Kaikkien Vaalit -kiertueen Helsingin paneeliin!

Helsingissä 24.3.2015

Welat Nehri
Puheenjohtaja, Moniheli

P.S. Pidin tämän puheen Monihelin puheenjohtajan roolissa Kaikkien vaalit -vaalipaneelissa Helsingissä 24.3.2015.
Katso lisää kuvia tilaisuudesta tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*